======> ĐÈN LỒNG VIỆT NAM <======

Các Kiểu lồng đèn || Hình Thực Tế

Mẫu 1 : Đèn tròn

long den hoi an tron

Mẫu 2 : Đèn củ tỏi

long den hoi an toi

Mẫu 3 : Đèn củ tỏi ngược

long den hoi an cu toi nguoc

Mẫu 4 : Đèn Bánh Ú

long den hoi an banh u

Mẫu 5 : Đèn Giả Kéo Quân ( Đèn gỗ )

long den hoi an keo quan

Mẫu 6: Đèn Quả Trám

long den hoi an qua tram

Mẫu 7 : Đèn Dù

long den hoi an kieu du

Mẫu 8 : Đèn Mành Tre

long den manh tre

Mẫu 9 : Đèn Hoa Sen (Khung sắt)

long den hoa sen

Mẫu 10 : Đèn Kim Cương

long den hoi an kim cuong

Mẫu 10 : Đèn Kiểu Đĩa Bay

long den hoi an kieu dieu bay